Yinyoga

Det är inte en ny yogaform utan handlar om sättet man utför yogan på.

Yinyogan är en lugn inåtgående tyst meditativ yogaform där man i första hand påverkar yindelarna i kroppen, såsom bindväv, och leder i stället för musklerna. Det gör man genom att inte gå så djupt in i positionerna. Det görs genom att använda olika hjälpmedel såsom filtar, bolster och klossar. Det innebär att du anpassar positionerna efter din kropps förmåga. Är du stel i kroppen eller har någon form av smärta, trött eller stressad är yinyogan en välgörande yogaform.

Den kompletterar övriga yogaformer och annan träning.

Yinyogan utförs med avslappnande muskler och positionerna hålls under lång tid (3-6 min) med en lugn medveten andning för att fokusera sinnet och öppna kroppen.
Genom att stimulera bindväv och leder i övningarna påverkas och hålls meridiansystemet (Nadies) friskt så att livskraft, energin (prana), kan flöda.

Yogaformen balanserar och stimulerar organsystemet, ökar rörlighet och smidighet och vi kommer i kontakt med vårt inre genom att stilla sinnet – vara närvarande. 

Vad är bra med yinyoga?

En meditativ yogaform.

Yogan anpassas efter din förmåga.

Vi använder hjälpmedel.

Utförs med avslappnade muskler.

Stimulerar bindväven.