Helheten är min yogafilosofi

På Lotusblommans Yoga & Massage i Halmstad har vi en genomtänkt filosofi på hur vi ser på yoga.

Här ser vi på helheten kring yoga och välbefinnande. I alla våra kurser får du arbeta med fysiska och mentala nivåer av yoga. 

Det handlar inte bara om andningen, fashian/bindväven, hormonerna eller vagusnerven. Det handlar om helheten.

Om olika typer av yoga

Vi erbjuder framförallt traditionell hathayoga, från nybörjarnivå till avancerad nivå, i vår studio här i Halmstad. Vi erbjuder kurser i olika yogaformer utifrån olika behov. Det erbjuds olika  yogastilar. 

Men yogar du på Lotusblommans Yoga & Massage erbjuder vi helheten. Du behöver inte söka dig till någon annan yogaform.

Det är en form av medicinsk yoga som är hämtad ifrån mediyogan, det är ett självläkningsverktyg för att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Dess syfte är att skapa hormonell balans och vitalitet. Hormonbalansens nycklar är stressreducering och återhämtning, vilket är fokuset för all yoga vi utför på Lotusblommans yoga 

Vi väver in de självklara verktygen som finns i hormonyogan, mediyogan i alla min yogaformer, så att du kan få de verktygen med dig ut i vardagen oavsett vilken yogaform du väljer hos oss. Alla kvinnor behöver kunna hantera stress och skapa återhämtning i vardagen, vanliga symptom är PMS, infertilitet. PCOS och endometrios. Självklart kan inte yogan bota dessa obalanser men den kan underlätta och minska symptomen.

All yoga arbetar med fascian i din kropp, sedan finns det yinyoga som har fokus/arbetar lite mer och djupare med fascian/bindväven, Detta innebär att vi under en yogapraktik alltid kommer att påverka både våra muskler och vår fascia/bindväv – samtidigt. Det finns inte en enda position som bara påverkar våra muskler eller bara vår fascia. Dessutom kommer våra muskler (eller myofasciella enheter) aldrig fungera som enskilda, isolerade muskler, även om vi ofta talar om dem på det sättet. Via fascians anslutningar är muskler sammankopplade till långa funktionella kedjor och egentligen är det dessa större myofasciella kedjor som är ansvariga för vår rörelse. Istället för att isolera olika så är fascia något som ger oss möjlighet att uppskatta verkligheten i vår fantastiska kroppssammansättning. Även här lägger jag mer fokus på att arbeta igenom hela kroppen under ett yogapass så att du inte behöver gå på specialklasser för att arbeta/komma åt din fascia  

Vill du fördjupa dig djupare är yinyogan en bra yoga för detta som ett komplement till den klassiska yogan

Vi kan se vår fascia som en levande, konkret representation av enheten inom
våra kroppar. Vårt kontinuerliga fascianätverk förenar oss på insidan och skapar
en miljö där det som händer i ett lokalt område av kroppen (en stretch, en massage, en skada) direkt påverkar kroppen som helhet.

Fascia – ett 3D-nät i hela kroppen

Fascian finns överallt inom oss. Det är ett 3D-nät av anslutningsmöjligheter som omger och genomtränger, tillåter kommunikation och påverkar immunförsvar i alla våra olika kroppsdelar All den mjuka bindvävnaden är ett fiber-och vätskebaserat system som innefattar ytlig, djup och lös fascia, samt även våra ligament och senor. Den finns ÖVERALLT. Vi påverkar den hela tiden dygnet runt.

Vi ser våra olika kroppsdelar som självständiga strukturer, men de är sammanbundna av nätverket som utgör fascian, alltså runt muskler, skelett, organ, nerver och blodkärl. Det är mer ett sammanlänkat nätverk, en helhet, än vad det är olika separata kroppsdelar. I dessa sammanlänkade nätverk hittar man enligt forskning ifrån 2019 våra meridianer och akupunkturpunkter.

När vi talar om de fysiska fördelarna med en asana, en yogaposition, fokuserar vi ofta på̊ vilka muskler som sträcks eller stärks i just den positionen. Men i verkligheten är våra muskler omgivna och sammanvävda av tre olika lager fascia. Dessa tre skikt smälter samman i vardera ändar av en muskel och blir där dess senor

Fascian finns överallt inom oss. Det är ett 3D-nät av anslutningsmöjligheter som omger och genomtränger, tillåter kommunikation och påverkar immunförsvar i alla våra olika kroppsdelar All den mjuka bindvävnaden är ett fiber-och vätskebaserat system som innefattar ytlig, djup och lös fascia, samt även våra ligament och senor. Den finns ÖVERALLT. Vi påverkar den hela tiden dygnet runt.

Vi ser våra olika kroppsdelar som självständiga strukturer, men de är sammanbundna av nätverket som utgör fascian, alltså runt muskler, skelett, organ, nerver och blodkärl. Det är mer ett sammanlänkat nätverk, en helhet, än vad det är olika separata kroppsdelar. I dessa sammanlänkade nätverk hittar man enligt forskning ifrån 2019 våra meridianer och akupunkturpunkter.

När vi talar om de fysiska fördelarna med en asana, en yogaposition, fokuserar vi ofta på̊ vilka muskler som sträcks eller stärks i just den positionen. Men i verkligheten är våra muskler omgivna och sammanvävda av tre olika lager fascia. Dessa tre skikt smälter samman i vardera ändar av en muskel och blir där dess senor.

Vårt kontinuerliga fascianätverk förenar oss på̊ insidan och skapar en miljö där det som händer i ett lokalt område av kroppen (en stretch, en massage, en skada) direkt påverkar kroppen som helhet. Synen på fascia har gått från något som bara “var där” till “att vara allt” som fasciaforskaren Dr Jean Claude Guimberteau säger. Fascia underlättar all kommunikation mellan varje kroppsdel och det finns 10 gånger fler nervreceptorer i fascia än i musklerna. Fascia finns i fast form, i flytande form (extracellulär vätska) och kommunikationen i fascia är femton gånger snabbare än i nervsystemet. En annan stor fasciaförespråkare, Tom Myers, säger att ”fascia omsluter inte bara hela kroppen, den vänder upp och ner på hur vi ser på den”.

Fascian är full av otaliga sensoriska nervändar som är i ständig kontakt med hjärnan om kroppens position i rymden. Denna förmåga för kroppen att använda sig av en inre vision kallas proprioception, som ibland kallas vårt sanna sjätte sinne, eller kroppsuppfattning och balans. Utan vår proprioception skulle vi alla förmodligen ligga i hjälplösa, okoordinerade högar på golvet…

Vi har alla en acceptabel nivå av proprioception som gör det möjligt för kroppen att röra sig genom livet, men vi vet nu att hög kvalitet på proprioceptionen kan vara en viktig nyckel till ett hälsosamt åldrande. Forskare har nyligen upptäckt ett samband mellan ökade nivåer av proprioception och minskade nivåer av smärta i kroppen. Med andra ord, ju mer din hjärna kan känna din kroppsposition, desto mindre smärta tenderar du att uppleva. Ju mer utvecklad din proprioception är, desto smidigare blir dina dagliga rörelser, vilket i sin tur minskar risken att skada sig, vilket blir allt viktigare när vi blir äldre. Fascia är en dynamisk och kommunikativ del av kroppen. Det skrivs mycket om fascia och framför allt inom yinyoga vilken effekt denna yoga har på bindväven. Även om fascian – ett stort nätverk av bindväv i hela kroppen – har varit med oss hela tiden, så är det först ganska nyligen som den börjat uppskattas för sin ovärderliga roll för kroppens hälsa och funktion.

Här kommer yinyogan in på ett ovärderligt sätt eftersom vi påverkar hela kroppens fasciasystem i de olika positionerna, och samtidigt hela nervsystemet

när vi tillåter oss att gå in i lugn och ro. I yin yoga rör vi oss så mycket kroppen vill och framförallt NÄR den vill. Vi erbjuder rörelsefrihet och uppmuntrar till att lyssna mer inåt och börja agera utefter kroppens egna villkor i stället för en yttre instruktion. Alla kan göra yin yoga, även om man har en överrörlighetsproblematik, är äldre, har skador eller liknande, yin yoga passar så bra eftersom vi aldrig går in i ytterlägen.

Fascian – bindväven som allt i kroppen är inbäddat i – utgör cirka 30 procent av vår kropp. Genom yinyoga öppnar vi en förbindelse och får ett friare flöde i detta nätverk, det som i olika delar stagnerat, stelnat, fått ärrvävnad på grund av olika faktorer. Syftet med yinyoga är att vi ska kunna slappna av överallt i kroppen. Det är genom denna avslappning som vi lär fascian att slappna av så att den får göra det den är bäst på. Vi behöver inte ha någon avsikt att komma åt fascian, vi behöver bara göra yinyoga, så händer det av sig självt.

Yinyoga ger musklerna större rörelsefrihet och binder samman vårt stora omslutande, innefattande, organiserade kaos av bindväv. Man kan beskriva yinyoga som en blandning av yoga och mindfulness. I stället för att träna musklerna går man djupare, och jobbar med bindväv, leder och ligament, som vi ofta är väldigt stela i. Och då frisätts ny energi i kroppen. Dessutom aktiveras det parasympatiska nervsystemet, som gör oss lugna och harmoniska, ger bättre sömn och kan lindra värk

Numera vet vi att detta fascinerande system är som ett 3D-nät av anslutningsmöjligheter som omger och genomtränger alla våra olika delar av kroppen. Vårt fasciasystem består av all den mjuka bindvävnaden vi har inom oss. Detta fiber-och-vätskebaserade system innefattar ytlig, djup och lös fasciaskikt, liksom våra ligament och senor. Träna din fascia med varierad rörelse.

Eftersom vårt fasciasystem är ett viktigt organ i proprioceptionen är fasciahälsan direkt beroende på hur utvecklad vår inre syn är. Ett av de viktigaste sätten som fascian håller sig frisk på är genom att uppleva varierade rörelser. Om vi använder vår fascias vävnader på samma sätt hela tiden kommer de att bli svagare och mer benägna att skadas. Om vi istället matar vår fascia med ett brett utbud av rörelser – inte bara från repetitiv yoga – utan varierar all motion (och tar till exempel massage) kommer vår fascia att anpassa sig till mångfald och växa sig starkare och mer motståndskraftig. Varierad rörelse med hög kvalitet av proprioception är några av de mest kraftfulla verktyg vi kan använda när det gäller att åldras graciöst i våra kroppar.

På latin, betyder fascia band. Vävnaden är alltså som ett band som håller oss samman på insidan. Även om vi ser våra olika kroppsdelar som självständiga strukturer, så är de sammanbundna av detta nätverk som utgör vår fascia: runt våra muskler, vårt skelett, våra organ, våra nerver och våra blodkärl. Ta våra muskler, till exempel. När vi talar om de fysiska fördelarna med en asana (en fysisk yogaposition), fokuserar vi ofta på vilka muskler som sträcks eller stärks i just den formen. Men i verkligheten är våra muskler helt omgivna och sammanvävda av tre olika lager fascia. Faktum är att dessa tre skikt smälter samman i vardera änden av en muskel och blir där dess senor. Muskler och fascia är så sammanflätade att en muskel, tillsammans med sina senor, kan kallas en myofasciell enhet istället för bara en muskel.