Villkor och avbokningsregler

Villkor och avbokningsregler Alla priser är inklusive moms och lokala skatter men exklusive måltider och dryck ej beskrivna i programmet, hotellvistelser ej beskrivna i programmet, samt resa och försäkring. Vi rekommenderar att ni tecknar privat reseförsäkring. 

Samtliga deltagare i resan skall ha fyllt 18 år för att kunna delta i alla aktiviteter. Då ert boende ej är handikappanpassat och vissa aktiviteter innebär fysisk rörelse, kan vi dessvärre ej ta emot personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Eventuella ändringar i programmet kan göras fram till 45 dagar innan ankomst. Notera att programmet är preliminärt och ändringar kan komma att ske till likvärdiga alternativ. När bokning bekräftats, erläggs inom 5 dagar bokningsavgift om 30%. Resterande belopp erläggs senast 45 dagar innan ankomst.


 Alla deltagare ansvarar själva för att uppfylla Frankrikes krav för godkänd inresa gällande pass, visum och vaccinationer. Arrangören kan ej göras ansvarig för eventuella merkostnader som uppstår om detta åsidosätts. För närvarande råder endast rekommendation till avstånd och god vid inresa från Sverige. 


Ansiktsmask krävs endast vid besök på apotek, sjukhus och vid publika transporter. Ni har fri avbokningsrätt i 14 dagar enligt distansavtalslagen (bokningsavgift återbetalas). Resan kan avbokas fram till 45 dagar innan ankomstdagen till kostnad av bokningsavgift. Om ni väljer att avboka med hänvisande till sjukdom eller avstår resa av annat personligt skäl, äger ni rätt att överlåta bokningen till annan person som uppfyller arrangörens villkor. Det är ej ett giltigt skäl för återbetalning. För krav om ersättning, hänvisar vi till er reseförsäkring. 


Sker avbokning 45 dagar innan ankomstdag, utgår endast kostnad jämlik bokningsavgift. Vid avbokning senare än 45 dagar skall resans fulla kostnad erläggas. Kan programmet genomföras till minst 80%, föreligger ej skäl till av- eller ombokning. De delar av programmet som utgått ersätts med likvärdigt alternativt eller återbetalas. I de fall avreseländer inför reserestriktioner eller ert transportalternativ ställs in, men det i ankomstlandet ej föreligger hinder att genomföra planerad vistelse och program, är detta ej giltigt skäl till avbokning. Ni erbjuds då möjlighet till ombokning. 


I det fall där ett förvärrat hälsoläge uppstår och Frankrike inför reserestriktioner, inreseförbud eller utegångsförbud, vilket förhindrar genomförandet av program eller vistelse, erbjuds ni möjlighet till ombokning eller tillgodohavande för senare vistelse. Skadestånd för utebliven eller inställd resa utbetalas ej.