Tuina - kinesisk massage

Tuina är en österländsk massageform, som har utövats i Kina i flera tusen år. Tuinabehandlingen hjälper kroppen till självläkning.

Kroppen har en fantastisk förmåga att upptäcka obalanser, samla kroppens resurser och åstadkomma läkning. Tuina ska inte ses som något som rättar till fel, utan något som kan förhindra uppkomster av obalanser.

Genom att kroppens energier är i balans så upprätthåller man hälsan på alla plan, fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Tuina utförs med terapeutens kropp som redskap i behandlingen, fingrar, händer och armbågar.

Tuina är kombination av akupressur och massage. Metoden består av olika grepp i form av press, knacka, vibrera, nypa, knåda och att stryka.

Man arbetar med kroppens qi, livsenergi. Qi flödar genom ett unikt system av meridianer (energikanaler), som man lite förenklat kan säga följer våra blodådror.

Smärta kan upplevas under behandlingen på akupunkturpunkterna längs meridianerna men smärtan försvinner relativt snabbt och för att i nästa moment upplevas som en lättnad och sedan känner man att energin åter kan flöda fritt.

Orsaken till att sjukdom och obalans finns i kroppens energisystem är många. Vi kan utsättas för muskelspänningar, ett lätt slag mot ett speciellt område, som ger stagnation av Qi och blod. Genom att lösa stagnationen får vi igång cirkulationen av Qi och smärtan försvinner.

Fördelen jämfört med klassisk massage är tuinans möjligheter att fokusera på speciella problem.

Genom olika handgrepp, manipulationer, åstadkommer man förbättringar på djupet exempelvis vid smärta i muskler, rygg, axlar, skuldror eller spänningsvärk.

Men det gäller framförallt vid stressrelaterade och inre problem, dels rent fysiskt avseende kroppens organ, dels när det gäller våra känslor det vill säga hur vi reagerar och hanterar världen runt omkring oss.

Genom att Tuina går djupare påverkas kroppen på många plan. Detta kan ge en större kroppsmedvetenhet.

Tuina är ofta avslappnande, vitaliserande men inget för den som vill ha en stunds skön avkoppling men det finns de som upplever så stort välbefinnande att de somnar.

Tuina är bra för att...

den fokuserar på speciella problem.

ger förändring på djupet.

den skapar större kroppsmedvetenhet.

den är avslappande och vitaliserande.

den hjälper kroppen att läka.