Om yoga och meditation

Yoga

Oavsett ålder och fysik, tidigare erfarenhet och smidighet. Du kommer precis som du är, det finns inget tävlingsmoment i yogan utan du strävar efter att göra övningarna efter dina förutsättningar. Programmen består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Den medicinska yogan ger effekt på stress, blodtryck, smärta, sömn, hormonella obalanser m.m.
​Yoga är en kraftfull metod för att skapa hälsa, fysiskt, mentalt och emotionellt. I grunden handlar medicinsk yoga om att gå förbi enskilda symtom och istället direkt fokusera på ditt centrala energisystem, för att förstärka din självläkande förmåga som finns inom dig. De yogiska övningar du arbetar med har till syfte att skapa balans i kropp och sinne. Medicinsk yoga utgår från dig och dina behov, vilket innebär att övningarna anpassas till dig oavsett hur sjuk, stel och orörlig du känner dig går det alltid att utöva yoga. Övningarna genomförs individuellt eller enligt önskemål.
Institutet för Medicinsk Yoga, IMY har utvecklat den medicinska yogan som testats vid svenska forskningsprojekt vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus för hjärtproblem, stress, sömnproblem, högt blodtryck, smärta och vid rehabilitering av sjukskriven personal.

Meditation

Enligt yogan är det lika viktigt att vi tar hand om vår mentala hygien som vår fysiska. När vi tar hand om vårt inre har vi lättare att se saker som de är istället för att gå in i gamla mönster och föreställningar vilket gör att vi kan leva livet mer fullt ut.
Meditation är en resa i det inre. Det finns många olika sorters meditationer och det handlar om att gå in i sig själv och koppla bort intellektet. I början kan det uppfattas som väldigt svårt att meditera på grund av alla tankar som kommer och försöker få uppmärksamhet hela tiden. I yogan använder man sig av fokuseringstekniker som mantra, fokus, mudras och andning vilket gör det lättare att fokusera och gå in i sig själv.
Precis som vi tar hand om vår fysiska hygien behöver vi sköta vår psykiska och mentala hygien. Enligt yogan innebär meditation att man rensar det undermedvetna. Meditationen renar dina tankar och du får möjlighet att gå vidare istället för att släpa på saker som håller dig tillbaka. När vi tar in meditationen som en daglig del i vårt liv kan vi möta vardagen och de situationer vi ställs inför med större lugn och harmoni.
En självklar och viktig del
Meditation är en viktig del i yogan och i många yogastilar är den en självklar del i varje yogapass. Efter ett yogapass är det oftare lättare att meditera eftersom kroppen är mer avslappnad och sinnet har lugnats ner. I vissa traditioner sägs det att yoga är en förberedelse för meditation.
Det finns många sätt att meditera och alla har samma mål nämligen att nå inre balans och harmoni. Här får du prova några av alla sätt det finns att meditera på, t ex genom att använda andning, rörelse, olika fokus och mantra.
Ordet meditation betyder "in mot mitten" som kan liknas vid en karusell, att inte slungas iväg av centrifugalkraften. Står du i mitten av samma karusell så behöver du knappt flytta fötterna fast karusellen snurrar lika snabbt som tidigare.