Tisdag

Hatha, fortsättning
17.00-18.30
fortsättning, 14 ggr
start den 20/8

Hatha, fortsättning
19.00-20.30
fortsättning, 14 ggr
start den 20/8