Nada-öronmassage

Inom den kinesiska medicinen utgår man ifrån att kroppen har ett inbyggt inre och yttre energisystem för att skapa och vidmakthålla balans mellan kroppens olika funktioner.
Detta system består av en integrerad helhet där muskler, organ och körtlar är förenade genom ett komplicerat nätverk av energibanor, innefattande nerv- lymf- och cirkulationssystem och akupunkturmeridianer.
Man ger öronakupunktur på speciella punkter som har förbindelse med de funktioner som har inflytande på ett beroendetillstånd. När allt är i balans är man frisk, uppstår obalans på något håll blir man sjuk, och behandlingen inriktas på att återställa balansen. 
En västerländsk förklaringsmodell utgår ifrån erfarenheten att all akupunktur utlöser starka doser av kroppens eget morfin, endorfinerna. Akupunkturen frisätter även signalsubstanser som serotonin och hormonet oxytocin vilka har en lugnande och sinneshöjande effekt. Dessa ämnen ger positiva signaler till det så kallade belöningssystemet i hjärnan. Akupunkturen påverkar även hypofysens styrande hormon.
ACTH som i sin tur stimulerar hormonbildningen i binjurarna. Vid långvarig stress får binjurarna, som producerar stresshormon som adrenalin och kortisol, arbeta i övertryck. Detta kan leda till att binjurarna blir utmattade och olika stressrelaterade symtom uppstår. Öronakupunktur balanserar binjurarna och nivån av stresshormon. 

Behandlingstid
Nålarna får sitta i under cirka 40 minuter. I ett inledande skede rekommenderas täta intervaller mellan behandlingarna för att senare öka tiden mellan behandlingarna.
Hygien
Jag använder alltid sterila engångsnålar och före behandlingen torkas öronen av med injektionstorkar. Öronpartier som har sår eller eksem sätter jag aldrig nålar i.  
Genom att lösa stagnationen får vi igång cirkularationen av Qi och obalansen försvinner.
Till prislistan
 

Behandling med öronljus

Det är en gammal beprövad folkmedicinsk tradition och det har funnits i flera tusen år. Den har har utövats av Hopi-indianerna och kineser.

Öronljusen är en naturprodukt och behandlingen är ett bekvämt och oskadligt sätt att rensa hörselgångarna från framför allt vax och andra slaggprodukter.

Vad hjälper öronljus mot:

  • vaxproppar 
  • lindrar och verkar avslappnande
  • rengör hörselgångarna
  • klåda, irritation och eksem i öron
  • tryckreglerande vid huvudvärk  och bihåleinflammation

Det finns också de som behandlats mot tinnitus och öronsus som fått lindring. 
Det är viktigt att båda öronen behandlas vid samma tillfälle då patienten ligger på sidan på en behandlingsbänk. Öronljuset placeras i örat, ett i taget. Förbränningstiden för ett ljus är cirka 15 minuter. En behandling pågår alltså i cirka 30 minuter.
Den allmänna rekommendationen är att behandlingen kan ske med sex till åtta veckors mellanrum i underhållande syfte. När en behandling startar kan det var aktuellt med behandling en gång i veckan. 
Behandlingen med öronljus innebär att man med speciella ihåliga vaxljus, skapar en varm luftström, som skapar ett lätt undertryck i örat.
I förening med luftvibrationerna i ljuset, till följd av lågans rörelse, utsätts trumhinnan för en mjuk massage. På detta vis sugs öronvax och smuts ut under behandlingen. Värmen från ljuset stimulerar blodcirkularationen i örat och i slemhinnorna runt om i huvudet bland annat  bihålorna. Även  akupunkturpunkterna i örat påverkas.
Behandlingen är smärtfri och den skapar en angenäm känsla av värme och tryckutjämning som kan upplevas som befrianden  i området kring örat, pannan och bihålorna.
 Intresserad?
Ring:  Inger 0768-729598.
Till prislistan