Yogaskola del 1.

Yogans historia.

Fem tusen års erfarenhet och experimenterande. Yogans ursprung

Den första yogin är dold i forntidens dunkel men yogans rötter kan spåras mer än fem tusen år tillbaka i tiden. Den äldsta referens till yoga som påträffats hittades vid arkeologiska undersökningar av den forntida civilisationen i Indusdalen –den tidiga antikens största och mest framstående civilisation. Denna högkultur utvecklades runt Indusfloden och den nu försvunna Sarasvatifloden i norra Indien, på gränsen till Pakistan. I utgrävningarna runt dess två största städer, Mohenjo-Daro och Harappa, fann man bl.a. en avbildning av enmänniska eller gud som mediterar i vad som ser ut som en yogaposition. Verket Rig-Veda som bla beskriver yogiska metoder tros komma från Indus-Sarasvati-folket och har daterats till 3:e – 5:e årtusendet f.Kr. Yoga som vi känner det idag är alltså resultatet av en komplex utveckling som pågått under minst fem tusen år. Enligt många forskare framträdde dock yoga inte som en fullfjädrad och komplex tradition förrän 500 f.Kr.

Vedisk yoga
De äldsta nedtecknade spåren av indisk kultur och yogisk aktivitet kan man finna i Vedas, som är en samling av hymner och ritualer som är mer än 3000 år gamla. Den vediska yogan, också kallad för Archaisk yoga, kretsar kring tankar om uppoffring som en väg till att förening av den synliga materiella världen med den osynliga, själsliga världen. För att kunna utöva dessa ritualer och hymner framgångsrikt, var man tvungen att kunna fokusera sinnet under ganska lång tid. Denna inre fokus som ett ändamål för att höja den sinnliga och mänskliga förmågan, är grunden inom yoga. De Vediska lärorna var under denna tid inte reserverade för en religiös elit, utan förmedlades till folket av vediska profeter, sk. rishis, som nått insikt om livets ursprung och existens. Dessa profeters hymner vittnar om stark intuition, visdom och insikt om människan, som kan inspirera oss till vidare förståelse än idag.

Förklassisk yoga
Denna period kan sägas sträcka sig under 2000 år fram till 2:a århundradet e.Kr. Den mest centrala yoga litteraturen från denna period, är Upanishaderna, som är en samling texter som kretsar kring metafysisk spekulation och anses, liksom Vedas, vara gåtfulla uppenbarelser. Till skillnad från de mer öppet folkliga riterna under den Vediska perioden, var Upanishaderna hemliga skrifter. Några av dessa 200 gnostiska texter är direkt relaterade till yoga och handlar om fullkomlig samhörighet mellan alla ting. Yogan började nu sakta att finna sin form. Yoga och dess hemliga läror spreds från lärare till elev, eller från guru till yogi, till skillnad från rishis till folkmassor under den Vediska perioden. Tanken om ett individuellt tankesystem började ta form.

Bhagavad Gita som är det mest välkända och populära verket bland all yogisk och hinduistisk litteratur skrevs under denna period (omkring 500 år f.Kr.). Det är en vacker berättelse om ett samtal mellan den hinduistiska guden Krishna och prinsen Arjuna. Handlingen utspelar sig ironiskt nog på ett slagfält. Denna plats tolkas ofta som en metafor för vår turbulenta värld med dess många distraktioner. Här befinner sig Arjuna i en svår position han själv satt sig i, då han måste slåss emot delar av sin familj och vänner. Symboliskt handlar denna frustration om att prins Arjuna vill ha råd i hur han måste slåss mot alla de band han har i den materiella världen för att frigöra sig själv och sin själ. Krishna berättar att det är prins Arjunas öde och uppgift att möta situationen. Därefter förklarar han för Arjuna hur han kan gå segrande ur striden och lägger upp en detaljerad yogisk väg som Arjuna genom hängivenhet (bhatki yoga), skarpsinne (jnana yoga), och avsägelse av att sola sig i glansen (karma yoga) kan uppnå moksha; själslig frigörelse. Bhagavad Gita är mycket komplex och boken är menad att läsas, läsas igen, studeras och funderas över.

Klassisk yoga
Den åttafaldiga yoga som beskrivs i verket Yoga Sutras av Patanjali brukar benämnas klassisk yoga. Yoga Sutras skrevs förmodligen kring 100-200 e.Kr. och består av ca 200 aforismer (visdomsord). Här presenteras yoga på ett systematiserat och förståeligt sätt och många yogis ser verket som en viktig källa till yogisk förståelse. Nästan alla seriösa yogautövare studerar någon gång detta verk och det har kommenterats åtskilliga gånger sedan det skrevs.

Patanjali ansåg att varje individ är sammansatt av materia (prakriti) och en själ (purusha) och att målet med yoga var att frigöra själen från materien för att återställa dess rena form. Detta brukar karaktäriseras som filosofisk dualism, och är anmärkningsvärt eftersom de flesta av de Indiska filosofiska systemen är av icke-dualistisk natur. Den upplevda världen anses allmänt vara olika aspekter av en och samma rena, formlösa men medvetna existens.

Postklassisk yoga
De många fristående yogaskolor och former som uppkom under perioden efter Yoga Sutras brukar kallas för postklassisk yoga. Till skillnad från Patanjalis Yoga så präglades denna tids yoga i likhet med den förklassiska och vediska yogan av en icke-dualistisk natur. Några hundra år efter Patanjali, tog yogans evolution en intressant vändning. Nu började man titta på den mänskliga kroppens potential. Tidigare generationer av yogis och yoginis hade inte intresserat sig särskilt mycket för kroppen, utan fokuserade mer på kontemplation och meditation. Deras mål var att lämna kroppen och världen och förenas med den formlösa verkligheten; själen.Den nya generationen yogis utvecklade ett system där olika övningar, tillsammans med andning och meditation, skulle föryngra kroppen och förlänga livet. Man såg kroppen som ett tempel för den odödliga själen, inte bara som en behållare man övergav vid första bästa tillfälle. Denna utveckling ledde till skapandet av Hathayoga samt till andra vägar och skolor inom Tantra yoga.

Modern yoga
Den moderna yogan sägs ha tagit sin början 1893 under kongressen The Parliament of Religions i Chicago, USA. Under detta möte gjorde den unge Swami Vivekananda från Indien ett djupt intryck då han presenterade yoga för den amerikanska allmänheten. Mötet slutade med att Vivekananda blev en av parlamentets mest populära medlemmar och sedan reste runt i USA och föreläste om yoga. Efter Swami Vivekananda, kom fler yogamästare att korsa havet och starta sin yogiska vandring över USA. Yogaskolor startades upp och allt fler upptäckte den yogiska träningen. Många reste även till Europa, men där var mottagandet inte lika varmt.Yoga, i form av hathayoga, gjorde sin debut i massornas USA när den ryskfödda yoginin Indra Devi, som ofta kallas "first lady of yoga", öppnade en yoga studio i Hollywood 1947. Hon undervisade stjärnor som Gloria Swanson, Jennifer Jones och Robert Ryan och utbildade hundratals lärare. Under 1950-talet skrev en av de mest framstående yogalärarna under sin tid, Selvarajan Yesudian, boken Sport and yoga och det var med denna bok som yoga kom in i idrottskretsar. Denna bok har översatts till mer än fjorton språk och har sålt över en halv miljon exemplar. Idag kan vi se att många idrottslag och atleter har anammat yoga i sin träning i skadereducerande, krafthöjande och fokuserande syfte. Ett av de mest kända exemplen är det kända NBA basketlaget Chicago Bulls. 1961 presenterades hathayoga i amerikansk television av Richard Hittleman och hans bok The Twenty- Eight day Yoga Plan såldes i miljonexemplar. Under mitten av sextiotalet fick yoga ett riktigt uppsving genom Maharishi Mahesh Yogi, till stor del på grund av att han var lärare åt Beatles. även andra artister, konstnärer och musiker influerades och började att träna yoga. Yoga blev en livsstil för många Under sextio- och sjuttiotalet med flest utövare på den amerikanska västkusten. Dalai lama, är en stor yogi från Tibet som representerar buddismen och den tibetanska yogan. Han har tilldelats Alfred Nobels Fredspris och har under åttio- och nittiotalet inspirerat många västerlänningar att fördjupa sig i tibetansk buddism och yoga.

Yoga idag
Yogans popularitet har ökat oerhört de senaste åren och idag praktiserar över 30 miljoner människor världen över yoga på regelbunden basis. Yoga är den idag snabbast växande hälsorörelsen, trots att den har flera tusen år på nacken. Attityderna gällande hälsa,spiritualitet, livsstil och människans plats i samhället har förändrats dramatiskt och människor söker svar på vardagliga problem. I dessa kaotiska tider kämpar miljön för att överleva och vi människor lider alltmer av psykisk och fysisk stress, med nya sjukdomar i antågande samt gamla, som vi trodde var botade med antibiotika, men som nu återigen gör entré i vårt samhälle. Vi kan inte alltid kontrollera dessa händelser, men vi kan lära oss att ta itu med dem