Tuina - kinesisk massage

  Det är en österländsk massageform, som har utövats i Kina i flera tusen år.
Tuinabehandlingen hjälper kroppen till självläkning.
Kroppen har en fantastisk förmåga att upptäcka obalanser, samla kroppens resurser och åstadkomma läkning. Tuina skall inte ses som något som rättar till fel, utan något som kan förhindra uppkomster av obalanser.
Genom att kroppens energier är i balans så upprätthåller man hälsan på alla plan, fysiskt, psykiskt och känslomässigt.
Tuina utförs med terapeutens kropp som redskap i behandlingen, fingrar, händer och armbågar.
Tuina är kombination av akupressur och massage. Metoden består av olika grepp i form av pres, knacka, vibrera, nypa, knåda och att stryka.
Man arbetar med kroppens qi, livsenergi. Qi flödar genom ett unikt system av meridianer(energikanaler), som man lite förenklat kan säga följer våra blodådror.
Smärta kan upplevas under behandlingen på akupunkturpunkterna längs meridianerna men smärtan försvinner relativt snabbt och för att i nästa moment upplevas som en lättnad och sedan känner man att energin åter kan flöda fritt.
Orsaken till att sjukdom och obalans finns i kroppens energisystem är många. Vi kan utsättas för muskelspänningar, ett lätt slag mot ett speciellt område, som ger stagnation av Qi och blod. Genom att lösa stagnationen får vi igång cirkularationen av Qi och smärtan försvinner.
Vad har då Tuina för positiva effekter?
Fördelen framför klassisk massage är tuinans möjligheter att fokusera på speciella problem.
Genom olika handgrepp, manipulationer, åstakommer man förbättringar på djupet exempelvis vid smärta i muskler, rygg, axlar, skuldror eller spänningsvärk.
Men det gäller framförallt vid stressrellaterade och inre problem, dels rent fysiskt avseende kroppens organ dels när det gäller våra känslor, hur vi reagerar och hanterar världen runt omkring oss.
Genom att Tuina går djupare påverkas kroppen på många plan. Detta kan ge en större kroppsmedvetenhet.
Tuina är ofta avslappnande, vitaliserande men inget för den som vill ha en stund skön avkoppling men det finns de som upplever så pass stort välbefinnande att de somnar.
Ring gärna Inger för att boka en tid, tel:
0768-72 95 98
TIll prislistan

Akupressur - du slipper nålar

Akupressur hjälper din kropp att komma i balans
Behandlingen motverkar spänningar och ökar cirkulationen i kroppen. Kroppens egen självläkande förmåga stimuleras.
Akupressuren bygger på samma principer som akupunktur. Man utgår från samma punkter på kroppen.
Vid akupressur slipper man nålar. Akupressören trycker milt men bestämt på punkterna och är närvarande hela tiden under behandlingens gång.

Akupressur är bland annat bra vid:

  • värk i nacke, axlar, skuldror, rygg, huvud, leder
  • hälsporre
  • klimakteriebesvär
  • trötthet i muskler
  • mag- o tarmproblem
  • sömnproblem, trötthet
  • stressymptom, oro
  • med mera

Akupressuren stärker också kroppens immunförsvar.
Akupressur är ett sätt att aktivera, stärka och utveckla Qi-kraften. Andra sätt är till exempel qigong, tuina, akupunktur, shiatsu, taiji och energimassage.
Hör av av dig til Inger för att boka en tid: 0768-72 95 98
Till prislistan